strona główna - Przepisy

Poniżej zamieszczamy użyteczne linki do stron w których określono wymagania odnośnie:

 

  1. dyrektywa MID
  2. upoważnienie do legalizacji

 3.   wymagania na stworzenie punktu legalizacji