strona główna - Produkty - APARATURA DO TAKSOMETRÓW - STANOWISKA DO LEGALIZACJI - Stacjonarne - zgodne z dyrektywą MID

Stanowisko stacjonarne do legalizacji taksometrów

podlegających dyrektywie MID

 

Stanowisko to umożliwia wszechstronne legalizowanie taksometrów spełniajacych wymagania dyrektywy MID. Jego konstrukcja sprzętowa została oparta o przyrządy pomiarowe opracowane na potrzeby stanowiska do badania taksometrów - opracowanego na potrzeby GUM.

 

Umożliwia ono statyczne (wg tradycyjnych procedur)  oraz dynamiczne (symulujące rzeczywistą pracę) badanie parametrów taksometru w czasie procesu legalizacji. 

 

Po zainstalowaniu w szafie "starego" testera taksometrów typu "TT-2" uzyskujemy możliwość przeprowadzania legalizacji wszystkich typów taksometrów z możliwością archiwizowania zapisek z przeprowadzonych pomiarów na nośniku elektronicznym.

 

Stanowisko to może współpracować ze stanowiskiem "mobilnym" służącym do przeprowadzania czyności legalizcyjnych w pojeżdzie - bez potrzeby demontowania taksometru, w celu zalegalizowania. Stanowisko w tym przypadku archiwizuje pomiary legalizacyjne wykonane w pojeżdzie. 

 

 

dsc00917          dsc00935

 

 

dsc00930

 

zapiska