Osprzęt do sprawdzania tachografów.

 

Osprzęt wykorzystwany przy sprawdzaniu tachografów możemy podzielić na następujące kategorie:

1/. przeznaczone do stanowiska pomiarowego "STP-1V" i  "STP-1Vc".

Są to końcówki nadawcze i odbiorcze napędu.

 

stp_adapter_napedu_do_koncowki_wa3ka_gietkiego  stp_adapter_napedu_wykonanie3  stp_koncowka_nadawcza_napedu_m18  

koncowka_1  stp_koncowka_odbioru_napedu_m16  stp_koncowka_odbioru_napedu_m18  

 

2/. przeznaczone do tachografu.

Są to podstawy do mocowania badanego  oraz kalibrator prędkości tachografu.

 

 stp_podstawa_tach_analogowego  stp_podstawa_tach_szufladowego_cyfrowego  tacho_kalibr_predkosci 

 

3/. przezaczone do licznika obrotów.

Są to przetworniki do połączenia z pojazdem oraz ładowarka akumutatorów przyrządu.

 

 elt_20_przetw_pletwa  elt_20_przetw_walek2_6    elt_10_3adowarka_typ__

 

4/. przeznaczone do licznika impulsów.

Są to kable połączeniowe do podłączenia licznika z badanymi urządzeniami oraz ładowarka akumutatorów przyrządu.

 

 elt_10_kab_typ_f  elt_10_kab_typ_k-3  elt_10_kab_typ_k-4  elt_10_kab_typ_m 

 

elt_10_kab_typ_p  elt_10_kab_typ_t  elt_10_kab_typ_w  elt_10_kab_typ_v