Przystawki  impulsów

 

Przystawki przeznaczone są do pozyskania z instalacji elektrycznej samochodu impulsów drogi. Przystawki dzielą sie na trzy grupy: ABS, zwykłe i CAN.

 

Przystawka  ABS

Przeznaczona jest do pozyskiwania impulsów drogi z sygnałów ABS w samochodzie.  

Przystawka separuje, wzmacnia oraz dzieli pozyskane impulsy z ABS'u, tak aby uzyskać odpowiednie impulsy drogi.

Uwaga: Przy montażu jej należy zachować szczególną ostrożność, tak aby nie uszkodzić instalacji ABS w samochodzie !!!

 

 przystawka_abs

 

Przystawka  zwykła

Przeznaczona do pozyskiwania impulsów drogi z instalacji elektrycznej samochodu.

Zawiera w sobie układ separatorujący ją od instalacji pojazdu, wzmacniacz oraz podzielnik liczby impulsów.

Może być stosowana w samochodach zawierających w swojej instalacji impulsy drogi  (np. napędzające prędkościomierz w samochodzie).

Wyrób sprawdzony i instalowany w bardzo dużej liczbie samochodów.

 

 przystawka_formowania__impulsow

 

Przystawka CAN

Przeznaczona jest do pozyskiwania impulsów drogi z szyny CAN.

Oprogramowanie przystawki jest modyfikowane okresowo - z chwilą pojawienia się nowego typu samochodu na rynku.

Przystawka ta może być stosowana do niemal wszystkich samochodów wyposażonych w szynę komunikacyjną CAN (i nieposiadających innego źródła informacji o impulsach drogi).

 

 przystawka_can