strona główna - Produkty

Wyroby firmy można podzielić na trzy grupy:

 

1/. Specjalistyczną  aparaturę  kontrolno-pomiarową - w grupie tej znajdują się przyrządy przeznaczone do badania i legalizacji taksometrów oraz tachografów,

  

dsc00915

 

2/. Przyrządy  pomiarowe - w  grupie tej znajdują się przyrządu do pomiaru drogi oraz naliczania opłaty,

  

rm4_poz_pomiar

 

3/. Akcesora  do  instalacji - w grupie tej znajdują się przystawki impulsów, przetworniki obrotów oraz inne elementy przydatne w trakcie montażu przyrządów w pojeździe.

 

przetw_z_przykladowymi_koncowkami